Tag Archives: tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về thức ăn chăn nuôi sạch và thân thiện với môi trường. Từ đó, mang lại nguồn thực phẩm sạch – an toàn – chất lượng với chi phí tiết kiệm nhất tạo ra giá trị lợi nhuận cao cho người chăn nuôi. Quan trọng […]

Gọi Ngay