Tag Archives: Nhân giống ruồi lính đen

Với đặc điểm phân giải chất hữu cơ nhanh chóng, chuyển hóa thành nguồn protein thích hợp cho vật nuôi từ bán giống ruồi lính đen. Giải pháp tối ưu cho các trang trại và hộ gia đình là có thể sử dụng trứng ấu trùng ruồi lính đen xử lý nguồn phụ phẩm tạo […]

Ruồi lính đen (Black Soldier Fly) hay còn được gọi là Ruồi Lính đen có tên khoa học là Hermetia Illucens, là một loại côn trùng thuộc giới Animalia, ngành Arthropoda, lớp Insecta, bộ Hymenoptera, liên họ Apoidea, họ Stratiomyidae, loài H. illucens. Ruồi lính đen được sử dụng ấu trùng ruồi lính đen làm […]

Gọi Ngay